Quyết định 1545 V/v Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Click vào link để xem chi tiết

Thủ tục HC

Quý vị có thể tra cứu bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh Bình Phước công bố: tại đây

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước; Địa chỉ: số 772, QL.14, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 06513.887.236; Email: vanphong.sobinhphuoc@moet.edu.vn